Søk
Vis priser inklusive avgifter

Kontroll av elbilanlegg

Krav til sjekk av ladesystem i borettslag og sameier

 

Borettslag og sameier er ansvarlig for kontroll og vedlikehold av det elektriske anlegget. Sikkerheten for hvert ladepunkt skal derimot ivaretas av eier av ladepunktet. Ofte er dette hver enkelt beboer. Dersom du eier allment tilgjengelige ladepunkter (f.eks gjestelader), skal du gjennomføre en ukentlig sjekk av disse. I tillegg skal en fagperson kontrollere hele anlegget årlig.

 

Ukentlig sjekk av ladepunktene

Disse punktene bør du gjennomgå ukentlig:

  • Sjekk at laderen ikke er skadet
  • Sjekk at ladekablene ikke er i ustand
  • Se over infrastuktur og tilførselskabelen. Dette er spesielt viktig ved ødelagt lader.

 

Ved eventuelle skader, bør du kontakte din installatør.

EDA gir vi alle våre kunder tilbud om en tjenesteavtale for sitt ladeanlegg. Denne innebærer besøk av en sertifisert elektriker i henhold til DSB sine krav. 

For mer info om sikkerhet og ansvar ved etablering av ladepunkter, se: https://www.dsb.no

 

 

Årlig kontroll av ladeanlegget

Ladeanlegget må i tillegg til ukentlig kontroll gjennomgå en grundigere kontroll årlig. Disse punktene gjennomgås: 

  • Utvidet visuell sjekk av anlegget med fokus på HMS og sikkerhet
  • Testing av alle ladepunkter med tilhørende infrastruktur
  • Inspeksjon av sikringsskapet
  • Eventuell utbedring av feil/mangler, i samråd med anleggseier

Våre serviceteknikere hjelper dere med den årlige kontrollen

Kontakt oss