Søk
Vis priser inklusive avgifter

Landsdekkende avtaler

Landsdekkende avtaler - Nasjonale tjenester

EDA Elektro Management (EDA EM) leverer elektrotjenester over hele Norge. Basert på erfaringer fra 2003 har vi sett at dette samspillet fungerer særdeles godt, og gjør at vi vil være totalleverandør av elektrotjenester også for bedrifter med lokasjoner og avdelinger over hele landet.

 

Nasjonal dekning

Vi har etablert samarbeid med 130 installatører over hele landet. På den måten har vi en unik nasjonal styrke - uten at det går på bekostning av lokalkompetanse og lokal forankring.

Dokumentert kompetanse

Felles for alle våre nasjonale samarbeidspartnere, er dokumentert kompetanse og tydelige rutiner for kvalitetssikring etter EDA og oppdragsgiver sine standarder.

Eget callsenter

Vi har vårt eget Callsenter, for å ivareta en effektiv administrasjon av landsdekkende avtaler. Det ivaretar våre kunder sitt behov for rask betjening og oppdatert status på jobber.

Forutsigbarhet

Vi kan tilby fastpris på kontrakter

  • Timer og materialer
  • Responstid
  • Faste prosjektpriser
  • Landsdekkende tjenestelogistikk

Full rapportering

En ryddig rapport sikrer korrekt kommunikasjon og dokumentasjon / FDV, garantier, krav.

Web-basert kontroller

Vi tilbyr også web-basert elektrisk kontroller ved hjelp av Nemko godkjent termografi, i samsvar med reguleringsstandarder.