Søk
Vis priser inklusive avgifter

Sikkerhet bedrift

Vi prosjekterer og installerer ulike svakstrømsinstallasjoner og sikkerhetssystemer for små og store bedriftskunder.

KAMERAOVERVÅKNING

I noen situasjoner kan det være nødvendig å gjenskape situasjoner, eller overvåke i sanntid. Vi utfører installasjoner med service og vedlikehold for å skape trygghet basert på forskjellige løsninger etter behov. Dagens kameraovervåkning er IP basert og med vår kunnskap om datanettverk så kan vi skreddersy totalløsninger slik at du kun trenger å forholde deg til en leverandør.

Kamerabilder kan lagres og overføres til den døgnbemannede alarmstasjonen Safe4. Tiltak iverksettes hurtig ved avvik etter avtalt instruks.

Bruk av overvåkningskamera er underlagt personopplysningsloven og må meldes inn vi meldingsskjema

Kontakt oss

INTEGRERTE SIKKERHETSLØSNINGER

EDA har i mange år levert integrerte sikkerhetsanlegg og har spesialisert seg på Vanderbilt som baserer seg på LON Works teknologi. Denne teknologien er meget driftsikker, og svært egnet på mellomstore og store installasjoner.

Til dette systemet kan man blant annet tilkoble innbruddsalarm, adgangskontroll, heisstyring, lysstyring, maskinstyring, miljøalarmer, kameraovervåkning, driftsalarmer og personalalarmer.

EDA har et nært samarbeid med Safe4 for alarm-mottak, utrykning og vekter-tjenester så sikkerheten blir ivaretatt på en helhetlig måte.

Kontakt oss

ADGANGSKONTROLL

Med adgangskontroll kan kort og brikker som skal benyttes enkelt slettes eller sperres. Med våre systemer får du en enkel administrasjon av eiendommen eller flere eiendommer og det blir sporbarhet på det som gjøres.Med EDA sin lange og gode erfaring på leveranse, drift og vedlikehold av adgangskontroll systemer får man kontroll over hvem som skal få tilgang til de ulike områdene i bygget på forskjellige tider av døgnet.

Det finnes flere typer kort-teknologier med forskjellig sikkerhetsnivåer som kan benyttes sammen med andre systemer som f.eks printer og elbil-lader. Sammen med Security Management systemer får man en brukervennlig løsning. EDA har god erfaring og gir personlig oppfølging under leveranse, service og vedlikehold.

Kontakt oss

INNBRUDD

IT og sikkerhet er spesialister på moderne innbruddsalarmer og gjør at det blir en enkel daglig bruk av alarmen. Dette kan blant annet gjøres ved bruk av kortlesere eller apper.

Vi tilpasser alarmen etter de forsikringskrav man har, samtidig som vi tilpasser løsninger på en brukervennlig måte. Service og vedlikehold ivaretas med vår 24/7 bemanning og årlige pålagte kontroller. Dagens teknologi gjør det enklere å verifisere hendelser, avvik og tilgang.

Vi tilpasser løsninger innen sikkerhet for dine behov!

Kontakt oss