Søk
Vis priser inklusive avgifter

Elotec Ajax multidetektor

Branndetektor som tar både røyk, varme og ulmebrann gasser som er usynlige. Det er mulig å få dette både i hvit og svart.
*
0 inkl.mva.
i h

Detektoren fungerer selvstendig uten forbindelse med sentralenheten, og har innebygd sirene for varsling.
Sammen med Elotec Ajax sentralapparat oppfyller enheten krav til røykvarsleranlegg i TEK17 / NS 3960, da sentral overvåker batteristatus.
Enheten er enkel å installere og kontrollere, beskyttet mot sabotasje, og ekstremt utholdende.
Detektoren kombinerer optisk røykdeteksjon med en temperatursensor som gir umiddelbar alarm ved hurtig
temperaturøkning selv uten røyk.

Mål (B × H × D) 132 × 132 × 31 mm